การติดตั้ง FusionPBX 4.4.x บน Debian 9 ดูได้จาก https://www.fusionpbx.com/download.php

เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิด web browser ไปที่ 192.168.1.210 (หรือ IP address อื่นๆ) แล้ว login ด้วย admin และ password ที่ได้หลังการติดตั้ง

 

 

หน้าแรกจะเป็น dashboard

 

 

คลิกไปที่ Accounts ⇒ Extensions ⇒ เครื่องหมาย + เพื่อสร้าง extension

Extension = 200

Range      = 10

แล้วคลิกปุ่ม save

 

 

หลังจาก Save แล้วจะได้ list ของ Extensions ที่สร้างขึ้น

 

 

Register ip phone เข้ากับ Extentions 201

 

 

Register ip phone เข้ากับ Extentions 202

 

 

คลิกไปที่ status - registrations เพื่อดู status ของ IP phone บน server จะเห็นว่า register OK ทั้งหมดแล้ว

สสามารถทดสอบโทรระหว่าง extension ทั้งสองได้

 

 

หลังจากนั้น ก็คอนฟิก Gateway เพื่อโทรออกสายนอก

คลิิกไปที่ Accounts => Gateway

Gateway = ชื่อที่เรากำหนดเอง

Username = username ที่ได้จากผู้ให้บริการ

Password = password ที่ได้จากผู้ให้บริการ

Proxy = IP address ที่ได้จากผู้ให้บริการ

ที่เหลือก็เป็นค่า default แล้วคลิกปุ่ม save

 

 

คลิก Accounts  - Gateways เพื่อดู status ที่สร้างขึ้น

จะเห็นว่า REGED (register แล้ว)

 

 

หลังจากนั้น สร้าง Outbound Routes โดยเลือก Gateway จากที่เราสร้างขึ้น

Dialplan Expression = ^(\d{9})$

 

 

ลองโทรออกเบอร์ fixed line (TOT) ซึ่งใช้ 9 หลัก ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะสามารถโทรได้ทั้งเบอร์ในกรุงเทพฯและเบอร์ต่างจังหวัด

 

 

ลองทำ Outbound Routes เพื่อโทรไปมือถือหรือเบอร์พิเศษ 3 หลัก (181) หรือ 4 หลัก (1117, 1133) ดูครับ ไม่ยาก แต่ต้องลงมือทำ จะเข้าใจมากขึ้น ;)