ในกรณีที่ไม่มี Mikrotik RouterBOARD เราสามารถดาวน์โหลด RouterOS มาติดตั้งบน Oracle VirtualBox

เพื่อลองเล่นดูก่อนได้ ขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลด RouterOS x86 CD Image จากเว็บ www.mikrotik.com

หลังจากนั้นเริ่มสร้าง Virtual Machine บน Oracle VirtualBox

 

 

สร้าง Virtual Machine

เลือก Version   =   Other Linux (32-bit)

Type   =   Linux

Name   =   Router

คลิก Create

 

 

ใช้ค่า default  แล้วคลิก Create

 

 

คอนฟิก Storage

เลือก mikrotik-6.33.3-iso ที่ดาวน์โหลดมาสำหรับ CD / DVD Drive

คอนฟิก Network

เลือก Bridged Adapter

 

 

เลือก software package ตามต้องการ แล้วกด i เพื่อติดตั้ง software

 

 

กด ENTER เพื่อ reboot Virtual Machine อย่าลืมคอนฟิก

Storage → CD / DVD Drive → Host CD / DVD

หลังจาก reboot Virtual Machine แล้ว สามารถใช้ Winbox ติดต่อ RouterOS เพื่อคอนฟิกค่าต่างๆ ต่อไป