1. สภาพแวดล้อม
ในออฟฟิสที่จะติดตั้ง IP-PBX ของเรามีโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์ 1 เลขหมายและมี ADSL 1 port
เป็นระบบ dynamic IP address
PSTN Line : 1 เลขหมายจากองค์การโทรศัพท์
ADSL Router : dynamic IP address จากองค์การโทรศัพท์
internal IP address = 192.168.1.1
dns server (cache) = 192.168.1.1
dhcp provides IP address 192.168.1.10 - 192.168.1.99
IP-PBX IP address : 192.168.1.100

เลขหมายภายใน
แบบใช้กับโทรศัพท์ธรรมดา 1 เลขหมาย    : เลขหมาย 2000
แบบใช้กับ x-lite softphone 5 เลขหมาย : เลขหมาย 3000 - 3004

2. การคอนฟิกเลขหมายภายในแบบใช้กับโทรศัพท์ธรรมดา
ในบทความตอนที่ 2 เราได้ติดตั้ง IP-PBX (trixbox ce 2.6.2.2) เรียบร้อยแล้ว โดยมี IP address =
192.168.1.100   ในตอนนี้เราจะใช้ web browser จาก PC อีกตัวหนึ่ง connect ไปที่ IP-PBX 
จะเห็นหน้าแรกดังรูปข้างล่างนี้

 

 

หน้าแรกจะเป็นหน้าสำหรับ user ทั่วๆ ไปเราจะกล่าวถึงในบทความตอนต่อๆ ไป   ให้คลิก 
"switch" ตรงมุมขวาบนจะได้ pop-up ให้ใช้ login=maint password=password ซึ่งเป็น
default login เราสามารถเปลี่ยนในภายหลังได้   เราจะเข้ามาที่หน้าของ admin ที่จะสามารถคอนฟิกระบบได้
ในหน้านี้เราสามารถดู System Status, ติดตั้งหรือลบหรือ update packages, คอนฟิก PBX เป็นต้น

 

 

คลิก "PBX" -> "PBX Settings" ก็จะได้หน้าข้างล่างนี้  

 

 

คลิก "Extensions" -> Add ZAP Extension   ZAP Extension คือเลขหมายภายในที่ใช้กับโทรศัพท์
แบบธรรมดาซึ่เราจะต่อสายออกมาจาก TDM400P card (ในตอนที่ 2 ที่เราติดตั้ง TDM400P 
channel 1 จะเป็น FXO ซึ่งใช้ต่อไปสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ channel 2 จะเป็น FXS ซึ่ง
เป็นสายในต่อกับโทรศัพท์แบบธรรมดา)

ในขั้นนี้เราจะคอนฟิกแบบง่ายๆ คือกำหนด parameter ที่จำเป็นเท่านั้น คือ
User Extension = 2000 (ตามที่เราวางแผนไว้)
Dispaly Name   = Lek (แล้วแต่จะกำหนด อาจจะเป็น Operator, Secretary, etc)
channel =2 (ซึ่งเป็น FXS)
แล้วคลิก "Submit" ที่ด้านล่างสุดของหน้า

 

 

 

หลังจากคลิก "Submit" แล้ว   เราจะต้องคลิกเพื่อยืนยันอีก 2 ครั้งเพื่อให้คอนฟิกใหม่มีผล ตามรูปข้างล่าง

 

 

 

ในที่สุดเราก็ได้มา 1 เลขหมายภายใน คือ เลขหมาย 2000

 

 

3. คอนฟิกเลขหมายภายในที่ใช้กับ softphone หรือ hardphone
เราจะต้องคอนฟิกเลขหมายภายในอีก 5 เลขหมาย   โดยใช้ softphone x-lite ทั้งหมด
คลิก "Extensions" -> Add SIP Extension   SIP Extension คือ เลขหมายภายในที่ใช้ SIP
protocol จะใช้กับ softphone หรือ hardphone ก็ได้   เราจะคอนฟิกแบบง่ายๆ ดังนี้
User Extension = 3000 (ตามที่กำหนดไว้)
Dispaly Name = Yai (ชื่อผู้ใช้)
secret = 1234 (เป็น password อย่าลืม)
คลิก "Submit" ที่ด้านล่างของหน้า   แล้วอย่าลืมคลิกยืนยันอีก 2 ครั้ง
เราก็จะได้หมายเลขภายในอีก 1 หมายเลข คือ เลขหมาย 3000
สำหรับเลขหมาย 3001 - 3004 ก็คอนฟิกแบบเดียวกัน

 

 

 

4. คอนฟิก softphone
ให้ download x-lite จาก www.counterpath.com แล้วติดตั้งบนเครื่องที่จะใช้งาน

 

 

เปิดโปรแกรม x-lite แล้วไปที่ SIP Account Settings
Display Name = Yai (ตามที่กำหนดใน trixbox)
User Name = 3000 (เลขหมายที่กำหนดใน trixbox)
Password = 1234 (secret ที่กำหนดใน trixbox)
Domain = 192.168.1.100 (IP adddress ของ trixbox)  
คลิกเลือก Register with domain
คลิก "OK"

 

 

x-lite สามารถ register กับ trixbox ได้
ถึงตอนนี้เลขหมาย 2000 และเลขหมาย 3000 ก็สามารถหมุนหากันและคุยกันได้แล้ว
ในบทความตอนหน้าจะเป็นการคอนฟิกสายนอกทั้งสายธรรมดาขององค์การโทรศัพท์   
และ voip ของ mouthmun   โปรดติดตาม