หลังจากติดตั้งเรียบร้อยในตอนที่แล้ว ในตอนนี้มาเริ่มคอนฟิกเบื้องต้นกัน เปิด web browser จาก PC หรือ notebook

แล้ว connect ไปที่ 192.168.1.210

 

 

เมื่อ login ครั้งแรกระบบจะให้กำหนด password ของ user admin เอง

 

คลิก PBX ⇒ Extensions ⇒ Extensions

กำหนด Extension  (ในรูป = 201)

กำหนด Name        (ในรูป = Somchai)

เลือก Devices ตามรูป

 

สร้าง extension 202

 

 

คลิกเครื่องหมาย list ตรงมุมบนขวาเพื่อดู list ของ extension ที่สร้างแล้ว จะเห็น extension 201 และ 202 ดังรูปข้างบน

หลังจากสร้าง extension แล้ว เราก็ register IP Phone เข้ากับ VitalPBX

 

เนื่องจากตอนสร้าง extension เราเลือก PJSIP ดังนั้นต้องกำหนด SIP port เป็น 5062 (192.168.1.210:5062)

 

 

เช่นเดียวกันกับ extension 201 เราเลือก PJSIP ตอนสร้าง extension 202 ดังนั้น ตอนคอนฟิก IP-Phone ก็ต้องกำหนด

SIP port เป็น 5062 เช่นกัน เมื่อ register extension 201 และ 202 เข้ากับ VitalPBX เรียบร้อยแล้ว ลองโทรจาก

201 ไป 202 และโทรจาก 202 ไป 201 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราก็สามารถคุยกันระหว่าง extension 201 และ 202 ได้แล้ว

ในตอนต่อไปเราจะลองคอนฟิก SIP trunk เพื่อโทรออกจาก VitalPBX ไปยังโครงข่ายภายนอก