ในตอนนี้เราจะกำหนด SIP trunk เพื่อโทรออกจาก VitalPBX ไปโครงข่ายอื่นๆ

 

 

คลิกไปที่ PBX ⇒ External ⇒ Trunks

เลือก Technology PJSIP

Outgoing Username  =  ได้จากผู้ให้บริการ SIP trunk

Host  =  ได้จากผู้ให้บริการ

Remote Username / Secret  =  ได้จากผู้ให้บริการ

ไปที่ Tools ⇒ Asterisk CLI พิมพ์ pjsip show endpoints

 

 

จะเห็นว่า SIP trunk adventekvoip มี status avail (able) แสดงว่าพร้อมแล้ว

 

 

ขั้นตอนต่อไป คือ การสร้าง Outbound Routes โดยคลิกไปที่ External ⇒ Outbound Routes

Description  =  outside

Trunks  =  myvoip (ที่เราเพิ่งสร้างขึ้น)

Dail Patterns  =  0Z.

แล้วคลิกปุ่ม Save จากนั้นให้ลองโทรออกไปเบอร์มือถือ และเบอร์พื้นฐาน เพื่อทดสอบระบบ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด

เราจะสามารถโทรออกจาก VitalPBX ได้แล้ว