1.แนะนำ WAZO

WAZO เป็น IP-PBX ที่มีองค์ประกอบหลัก คือ Asterisk WAZO พัฒนาจาก Xivo ซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2005

WAZO เวอร์ชั่นแรกที่ออกมา คือ WAZO 16.16 ในเดือน ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

2.การติดตั้ง WAZO

ดาวน์โหลด iso image จาก http://mirror.wazo.community/iso/wazo-latest-amd64.iso

แล้วเบิร์น CD boot server จาก CD ที่เพิ่งเบิร์นมา

 

 เลือก Install แล้ว Enter

 

 เลือกภาษา English แล้ว Enter

 

เลือก location

other ⇒ Asia ⇒ Thailand แล้ว Enter

 

 เลือก locales  United States แล้ว Enter

 

 เลือก keyboard keymap ⇒ American English แล้ว Enter

 

 ระบบจะเริ่มติดตั้ง Software

 

 กำหนด Root password

 

 Re-enter Root password

 

 ระบบติดตั้ง base system

 

 เลือก Debian archive mirror country ⇒ Thailand

 

 เลือก Debian mirror ตามต้องการแล้ว Enter

 

 ใส่ HTTP proxy (ถ้ามี) ถ้าไม่มี HTTP proxy ก็ให้เลือก Continue แล้ว Enter

 

 ระบบจะติดตั้ง software เพิ่มเติม

 

 เลือก Device for boot loader ตามต้องการ

 

 ระบบจะลง boot loader และระบบจะ reboot ให้เอา CD ออก

 

 เมื่อระบบ boot ขึ้นมา login ด้วย root ตามด้วย password ที่กำหนดตอนติดตั้ง

 

 edit file /etc/network/interfaces ดังรูป

 

 เมื่อ edit file เสร็จแล้ว ให้ restart network ดังนี้ #/etc/init.d/networking restart จะได้ ip address ใหม่ ดังรูป (ใช้คำสั่ง ifconfig)

 

 ใช้ web browser connect ไปที่ ip address ของ WAZO server เลือกภาษา English แล้วคลิก Next

 

 ยอมรับ license แล้วคลิก Next

 

 ใส่ Domain name

Webinterface root password

คลิก Next

 

 ใส่ Entity / เบอร์ภายใน (ในรูป 200-899) ที่เหลือปล่อยตาม default

 

คลิก Validate เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง