1. แนะนำ FXO gateway

FXO gateway จะทำหน้าเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพท์ จากเบอร์โทรศัพท์บ้านของผู้ให้บริการ เช่น TRUE, TOT

เป็นสัญญาดิจิตอล ส่งผ่าน IP network ไปยัง SIP server โดยใช้ SIP protocol ตามรูปข้างล่าง เป็น Adventek AG-2S/2O

ที่ support 2 สายนอก (FXO) และ 2 สายใน (FXS)

 

 

2. การคอนฟิก FXO gateway

โดยปกติ FXO gateway จะรับ IP จาก network แต่เราจะคอนฟิกเป็น static IP เพื่อที่จะได้คอนฟิก IP-to-IP SIP trunk

ติดต่อก้บ SIP server ในที่นี้จะคอนฟิก static IP ดังรูปข้างล่าง (Basic ⇒ Network)

 

 

คอนฟิก Basic ⇒ System ดังรูป

 

 

คอนฟิก Basic ⇒ SIP

 

 

คอนฟิก Trunk ⇒ Trunk

 

 

คอนฟิก Routing ⇒ Routing table

 

 

3. คอนฟิก WAZO trunk

Services ⇒ Trunk management ⇒ SIP Protocol คลิก "Add" ใส่ค่าตามรูปข้างล่าง

 

 

4. คอนฟิก WAZO Outgoing calls

Services ⇒ Call management ⇒ Outgoing calls คลิก "Add"

 

 

 

5. คอนฟิก WAZO ⇒ Incoming calls

Services ⇒ Call management ⇒ Incoming calls คลิก "Add"

 

 

6. ทดสอบโทรเช้า - โทรออก

ขอให้สนุกกับ WAZO นะครับ