ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

Outbound call center จะมี predictive dialer เป็นตัวจัดการโทรออกแล้วส่ง calls ให้กับ agents โดยปกติเมื่อติดตั้ง Call Center Community Edition ระบบจะ start dialer ให้เลย ดู status dialer ได้จาก Call Center -> Configuration

Dialer Status Current Status:   Running

 

ขั้นตอนถัดไปก็ทำได้ทำนองเดียวกันกับการเซ็ตอัพ Inbound Call Center คือ

 

1. สร้าง User Groups ใน Elastix กำหนด Group Permissions เป็น Agent Console เท่านั้น Add Users ตามต้องการ

 

2. สร้าง extensions ตามต้องการพร้อมทั้งติดตั้ง IP phones หรือ softphones ให้เรียบร้อย

 

3. สร้าง Agents ใน Call Center Addon

 

4. สร้าง Queue ใน Elastix

 

5. สร้าง form ใน Call Center Addon

 

6. สร้าง Campaign ไปที่ Call Center -> Outgoing Calls -> Campaign -> Create New Campaign

 

 

 

 

Name: ชื่อแคมเปญ

 

Range Date: วันเริ่ม วันหยุด run campaign

 

Schedule per day: เวลาเริ่ม เวลาหยุด ในแต่ละวัน

 

Form: เลือกแบบฟอร์มที่จะใช้งาน

 

External URLs: ลิ้งค์ไประบบ CRM (ถ้ามี)

 

Trunk: เลือก trunk ในการโทรออก

 

Max. used channels: จำนวนช่องสัญญาณในการโทรออก

 

Queue: เลือก queue ที่ใช้งานใน campaign นี้

 

แล้วคลิกปุ่ม "Apply changes"

 

 

 

 

หลังจากที่ได้สร้าง outbound campaign แล้ว ขั้นต่อไป คือ การ load contacts

เตรียม contact lists โดยใช้ excel แล้ว save ให้อยู่ในรูป csv file ดังนี้

 

 

 

 

คอลัมน์แรก คือ หมายเลขโทรศัพท์

 

คอลัมน์ที่ 2 คือ บัตรประชาชน

 

คอลัมน์ที่ 3 คือ ชื่อ

 

คอลัมน์ที่ 4 คือ นามสกุล

 

คลิกไปที่ Call Center → Outgoing Calls ที่ campaign "Telesales" คลิก [ Load Contacts ]

 

 

 

 

Call File Encoding: UTF-8 - Universal

 

Call File: contacts.csv (ไฟล์ contact lists ที่เตรียมไว้)

 

แล้วคลิกปุ่ม "Save"

 

หลังจากนั้นให้ agent login เข้าระบบ ก็พร้อมที่จะรับสายที่ระบบโทรออกไปตาม contact lists แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อมีสายเข้ามา แถบ status จะเป็นสีเขียว ช่อง Information แสดงรายละเอียดของ contact

 

แบบฟอร์มจะถูก pop-up ขึ้นมา สามารถกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม "Save data" เพื่อบันทึกข้อมูลได้

 

หลังจากคุยจบให้กดปุ่ม Hangup (ไม่ต้องไปวางสายที่เครื่องโทรศัพท์) แล้วรอรับสายต่อไป

 

ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถ download จากหน้า Call Center → Outgoing Calls → Campaigns →Telesales → CSV Data

 

ในส่วน Reports ก็ดูได้จาก Call Center → Reports เช่นเดียวกันกับ Inbound Call Center