ไปที่เว็บไซต์ www.centos.org แล้วดาวน์โหลดไฟล์ CentOS-7-x86_64-NetInstall-1611.iso

จากนั้นเขียนไฟล์ลง CDROM   boot PC/Server ที่เตรียมไว้ด้วย

CDROM ดังกล่าว

เลือก "Install CentOS Linux 7" แล้ว ENTER

 

เลือกภาษาอังกฤษในการติดตั้ง

 

คอนฟิก NETWORK, INSTALLATION DESTINATION, INSTALLATION SOURCE, SOFTWARE SELECTION ตามลำดับ

 

ON network, คอนฟิก ip address, host name, domain name แล้วคลิก "Done" มุมซ้ายบน

 

เลือก disk ที่จะลง CentOS แล้วคลิก "Done" มุมซ้ายบน

 

เลือกต้นทางที่จะดาวน์โหลดซอท์ฟแวร์มาลง แล้วคลิก "Done" มุมซ้ายบน

 

เลือกซอท์ฟแวร๋ที่จะลง (Minimal Install) แล้วคลิก "Done" มุมซ้ายบน

 

คลิก "Begin Installation"

 

ระหว่างติดตั้งระบบจะให้กำหนด root password   เมื่อติดตั้งเสร็จกด "Reboot" เป็นอันเรียบร้อย