1. การคอนฟิก Home page dashboard

Home page dashboard สามารถปรับแต่ง ตามความต้องการของผู้ใช้ default home page dashboard จะดูรกเกินไป

เนื่องจากมีการ enable components ทุกตัว การคอนฟิก home page dashboard ทำได้โดยการคลิก

My Preferences → Edit → Home Page Components

เลือก show หรือ hide components ต่างๆที่ต้องการ แล้ว "Save"

 

มาดู home page dashboard อีกครั้งก็จะเห็นเฉพาะ components ที่เราเลือกให้ "show"

 

2. การใช้งาน Quick Create

การเพิ่ม account, contact, user, event, etc. สามารถทำได้จาก drop-down Quick Create 

ตัวอย่าง เมื่อคลิกเลือก "New Account" จะได้ pop-up เล็กๆขึ้นมา ใส่ข้อมูลที่ต้องการแล้ว คลิก "Save"

เมื่อคลิก "Save" แล้วหน้าจอจะแสดง details view ของ account ใหม่ที่สร้างขึ้น

 

3. การใช้งาน Actions

ใน details view ของ vtiger CRM record ไม่ว่าจะเป็น lead, account, contact, etc. เราจะเห็น "Actions" ทางขวามือ

ซึ่งจะมีหัวข้อย่อย ดังนี้

- Send Mail

- Add Event

- Add To Do

- Add Note

 

4. การเก็บเอกสาร

vtiger CRM มี module "Documents" ทำให้ผู้ใช้สามารถ upload เอกสาร จัด folder และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นส่วนกลาง 

ง่ายต่อการค้นหา โดยคลิกไปที่ Quick Create → New Document

ใส่ชื่อเอกสาร แล้วคลิก "Save" จะได้ details view ของเอกสาร คลิก Edit เพื่อพิมพ์เอกสาร หรือ upload file โดยเลือก

Download Type  =  internal

File Name  =  เลือกจาก folder

แล้วคลิก "Save" เอกสารก็จะถูกจัดเก็บในระบบ vtiger CRM ตามต้องการ

 

5. ดูประวัติการรับ-ส่ง email กับลูกค้า

รูปข้างบนแสดง details view ของ contact คลิก Actions → Send Mail จะได้หน้าสำหรับส่ง email จัดการส่ง email ให้ contact

เมื่อส่งแล้ว สามารถเรียกดูรายการรับ-ส่ง email กับ contact รายนี้ โดยคลิกไปที่ contact details view → Email