คู่มือ elastix ภาษาไทย v4.0 (Elastix 4.0) ดาวน์โหลดได้แล้ว ตามลิ้งค์ข้างล่างครับ

 

www.asterisk.in.th/elastixbook-v4.0