1. เตรียมข้อความต้อนรับ
เราคงเคยได้ยิน "สวัสดีค่ะ ที่นี่บริษัท ... ติดต่อฝ่ายขาย กด 1
ติดต่อฝ่ายบริการ กด 2 ... ... ... ติดต่อโอเปอเรเตอร์ กด 0"
เมื่อเราโทรศัพท์ติดต่อไปยังบริษัทระดับกลางขึ้นไป   เสียงเหล่า
นี้แหละที่หมายถึงข้อความต้อนรับ   ในระบบ trixbox ของเรา
มีความสามารถเช่นนี้เหมือนกัน   

ไปที่ PBX -> PBX Settings -> System Recordings
จะได้ตามภาพข้างล่าง   มี option ให้เรา upload ไฟล์เสียง
มี่เราบันทึกไว้แล้ว หรือจะบันทึกจาก extension ใดๆ ก็ได้
ในกรณีของเราเลือก option หลัง   โดยใส่ extension แล้ว
คลิกปุ่ม Go

 

 

ระบบมีคำแนะนำให้เรากด *77 เพื่อบันทึกข้อความต้อนรับ   จาก extension ที่เราเลือก ให้เรากด *77
เราจะได้ยินเสียงให้เราเริ่มบันทึกข้อความ เราก็บันทึกข้อความตามที่เตรียมไว้ ตามด้วยปุ่ม #   ระบบจะมี
option ให้เราฟังข้อความ หากไม่พอใจจะบันทึกใหม่ก็มี option ให้เลือกเช่นกัน ถ้าทุกอย่าง OK ก็วางหู
แล้วตั้งชื่อข้อความของเรา แล้วคลิกปุ่ม Save   ในกรณีของเรากำหนดชื่อเป็น ivr-menu

 

 

2. คอนฟิก IVR

ไปที่ PBX -> PBX Settings -> IVR
Change Name = ชื่อตามต้องการ   ในกรณีของเราใช้   FirstIVR
Announcement = ivr-menu   คือ ชื่อข้อความต้อนรับที่เราบันทึกไว้
ช่องอื่นปล่อยให้เป็นค่า default ก่อน   คุณอาจจะปรับเปลียนดูเองได้

 

 

ในการกำหนดทางเลือก เราก็กำหนดให้สอดคล้องกับข้อความต้อนรับ คือ กด 1 จะให้ระบบ
forward call ไปให้ extension ไหน   กด 2 จะให้ระบบ forward call ไปให้ extension ไหน
อย่าลืม option i (invalid) และ t (timeout)

- ในกรณีของเรา option i กำหนดให้ระบบ forward call กลับไปที่ FirstIVR นั่นหมายความว่า
ถ้าผู้ที่โทรมากด option ที่เราไม่ได้กำหนดระบบจะเริ่ม play ข้อความต้อนรับใหม่

- option t กำหนดให้ระบบวางสาย (Hangup)   หมายความว่า ถ้าผู้โทรไม่กด option ใดๆ เลย
ภายใน 10 วินาที ระบบจะวางสาย (default timeout = 10 วินาที กำหนดเองได้)

 

 

3. กำหนด Inbound Routes

ในบทความตอนที่ 4 เรากำหนด inbound routes ให้ไปที่ extension 2000   แต่ตอนนี้เรามีระบบตอบรับอัตโนมัติแล้ว
เราจะกำหนด inbound routes ให้มาที่ระบบ IVR

ไปที่ PBX - PBX Settings -> Inbound Routes
คลิกเลือก IVR - FirstIVR   แล้วคลิกปุ่ม Submit ยืนยันเพื่อ reload config อีกสองครั้ง
ทดสอบระบบได้เลยว่าเป็นไปตามคอนฟิกหรือไม่   แล้วเจอกันตอนหน้า