ติดตั้ง Ubuntu Server 16.04 LTS

ไปที่ www.ubuntu.com/download/server แล้วดาวน์โหลดไฟล์ ubuntu-16.04.3-server-amd64.iso จากนั้นเขียนไฟล์ลง

CDROM   boot PC/server ที่เตรียมไว้ด้วย CDROM ดังกล่าว

 

เลือก English แล้วกด Enter

 

เลือก Install Ubuntu Server แล้วกด Enter

 

เลือกภาษาอังกฤษในระหว่างการติดตั้ง เลือก English แล้วกด Enter

 

 เลือก location เป็น Thailand แล้วกด Enter

 

เลือก locale เป็น United States - en_US.UTF-8 แล้วกด Enter

 

ไม่ต้อง detect keyboard เลือก No แล้วกด Enter

 

 เลือก English (US) สำหรับ keyboard

 

 ใส่ hostname ตามต้องการ ในกรณีของเราใส่ asterisk

 

 ใส่ชื่อ user คนแรก ตามต้องการ ในกรณีของเราใส่ James Smith

 

 ใส่ชื่อ username และ password

 

จะ encrypt home directory หรือไม่ก็ได้ ในกรณีของเราเลือก No

 

 confirm timezone

 

 เลือกใช้งาน disk ทั้งหมด และเซ็ต LVM

 

เลือก disk

 

 เขียน disk partition และ LVM

 

confirm การแบ่ง disk เลือก YES แล้วกด Enter

 

 เลือก option การอัพเกรดระบบ

 

เลือก software ที่ต้องการ

 

 ระบบเริ่มติดตั้ง software ที่เลือก

 

confirm การติดตั้ง GRUB ลงบน master boot record

 

 เลือก Continue แล้วกด Enter ระบบจะ reboot หลังจาก server reboot ขึ้นมา เราก็สามารถ login เข้าระบบ

เพื่อติดตั้ง application ต่างๆ ต่อไป