ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

ไปที่เว็บไซต์ www.debian.org แล้วดาวน์โหลดไฟล์ debian-8.8.0-amd64-netinst.iso

จากนั้นเขียนไฟล์ลง CDROM   boot PC/Server ที่เตรียมไว้ด้วย CDROM ดังกล่าว

 

เลือก Install กด ENTER

 

เลือกภาษาอังกฤษในการติดตั้งซอท์ฟแวร์

 

เลือกตำแหน่งแห่งหนของเรา Thailand

 

เลือก locales เป็น en_US.UTF-8

 

เลือกคีย์บอร์ดเป็น American English

 

ใส่ Hostname (ค่า default = debian) ตามต้องการ

 

ใส่ Domain name

 

กำหนด Root password

 

คอนเฟิร์ม root password

 

กำหนด username สำหรับ account แรก

 

กำหนด password ให้กับ user ใหม่

 

คอนเฟิร์ม password

 

เลือก Partitioning ตามต้องการ

 

เลือก disk

 

เลือก partition เดียวสำหรับทุก path หรือ แยก partition

 

ยืนยันการแบ่ง partitions และให้เขียนข้อมูลลง disk

 

ยืนยันการกำหนด partitions

 

เลือกซอท์ฟแวร์ที่จะติดตั้งจาก mirror ในเมืองไทย

 

เลือก mirror ตามต้องการ

 

เลือกซอท์ฟแวร์ที่จำเป็น

 

เมื่อติดตั้งซอท์แวร์เสร็จให้ติดตั้ง GRUB boot loader

 

เลือก disk ที่จะติดตั้ง GRUB

 

เมื่อติดตั้ง GRUB boot loader เสร็จ คลิก Continue ระบบจะ reboot และพร้อมที่จะใช้งาน ติดตั้ง applications ต่างๆ ต่อไป