1. คอนฟิก Trunks

ในตอนนี้เราจะคอนฟิก SIP Trunk เข้ากับ SIP Connect มีขั้นตอนดังนี้

คลิกไปที่ Connectivity → Trunks → Add Trunk → Add SIP (chan_pjsip) Trunk

General

 

Dialed Number Manipulation Rules

ปล่อยว่างตามค่า defaults

pjsip Settings

 

หลังจาก "Submit" และ "Apply Config" แล้ว ตรวจดูว่า Sip trunk register หรือไม่ โดยคลิกไปที่

Reports → Asterisk Info → Chan_PJSip Info → Chan_PJSip Registrations

จะเห็นว่า sip trunk register เรียบร้อยแล้ว

 

2. คอนฟิก Outbound Routes

คลิกไปที่ Connectivity → Outbound Routes → Add Outbound Route

Route Settings

Dial Patterns

ทดลองโทรออกผ่าน sip trunk ขอให้โชคดี :)

 

3. คอนฟิก Inbound Routes

คลิกไปที่ Connectivity → Inbound Route → Add Inbound Route

General

 

ทดลองโทรเข้า sip trunk ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราก็จะสามารถโทรเข้า - ออก sip trunk ได้ :)

หมายเหตุ

จะต้องลงทะเบียนขอ SIP account จาก SIP Connect อย่างน้อย 2 accounts

account แรกใช้กับ FreePBX อีก account ใช้กับ Softphone หรือ IP Phone

เราจึงจะสามารถ ทดสอบโทรเข้า - ออก ผ่าน SIP Trunk ได้