1. คอนฟิกเบอร์ภายใน

คลิกไปที่ Applications → Extensions → Add New SIP Extension ใส่ extension 201 ดังรูป คลิก Submit และ Apply Config

 

 

เพิ่ม extension 202 ตามขั้นตอน จะได้ extension 2 หมายเลข ดังนี้

 

 

ใช้ softphone Zoiper register เข้ากับ extension 201

 

 

ใช้ ip phone register เข้ากับ extension 202

 

 

คลิกไปที่ Reports → Asterisk Info → Peers จะเห็นว่า extension 201, 202 (Endpoint) พร้อมใช้งานแล้ว

ลองโทรกันระหว่าง 201, 202