0. ต้องมี Trunk ก่อน

ก่อนจะคอนฟิก inbound call center จะต้อง connect trunk เข้ากับระบบเพื่อที่จะรับ calls จากภายนอกได้ อาจจะเป็น E1, SIP trunk หรือ IAX trunk ก็ได้

การคอนฟิก SIP trunk ดูได้จากบทความตอนที่แล้ว

 

1. สร้าง Inbound Group

คลิกไปที่  Inbound ⇒ Add A New In-Group

 

Group ID: SALESLINE

Group Name: Primary Sales Line

Group Color: red

Active: Y

Next Agent Call: oldest_call_finish

Fronter Display: Y

 

2. สร้าง DID

คลิกไปที่ Add A New DID

 

DID Extension: 025808189 (เบอร์ DID หน่วยงานของเรา)

DID Description: Sales Line DID

คลิก "SUMMIT" จะเห็น options ต่างๆ เพิ่มขึ้น

 

 

Active: Y

DID Route: IN_GROUP

In-Group ID: SALESLINE

In-Group Call Handle Method: CID

In-Group Agent Search Method: LB

 

3. สร้าง Campaign สำหรับ Inbound Call Center

 

Campaign ID: FIRSTIB

Campaign Name: First Inbound Campaign

Active: Y

Allow Closers: Y

Hopper Level: 5

Auto Dial Level: 1

Next Agent Call: oldest_call_finish

Local Call Time: 24hours

คลิก "SUBMIT" จะเห็นรายละเอียดมากขึ้น

Allow Inbound and Blended: Y

Dial Method: Ratio

Allowed Inbound Groups: SALESLINE

คลิก "SUBMIT" เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้าง inbound call center

 

4. Agent Logging In และพร้อมที่จะรับ Calls

Agent จะใช้ web browser บน PC/notebook connect ไปที่ http://192.168.1.7/vicidial/welcome.php

คลิกเลือก Agent Login

 

Phone Login: 200

Phone Password: 200

 

 

User  Login: 2000

User Password: 2000

Campaign: FIRSTIB

แล้วคลิก "SUBMIT"

ระบบจะ ring มาที่ ip phone 200 ให้รับสาย หน้าจอ PC/notebook ของ Agent จะแสดงด้วยภาพข้างล่าง

 

 

คลิกเลือก "SALESLINE"

คลิก "SUBMIT"

 

เมื่อ Agent ล็อกอินเข้ามา จะอยู่ใน status paused คือ calls จะยังไม่เข้ามา ให้คลิกปุ่มสีเหลือง "YOU ARE PAUSED" ตรงมุมซ้ายบนก่อน ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว "YOU ARE ACTIVE" พร้อมที่จะรับสายแล้ว