ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

1. แนะนำ

Dinstar DAG1000-4O/8O เป็น SIP-FXO gateway ขนาด 4 สายนอก และ 8 สายนอก ตามลำดับ ราคาดี คุณภาพใช้ได้

การคอนฟิกสามารถทำผ่านหน้าเว็บ หรือจะใช้ command line ก็ได้ นอกจากนี้แล้วยังมี Quick setup wizard ที่จะช่วย

คอนฟิกตัวอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ในบทความนี้จะเสนอเฉพาะการคอนฟิกผ่านหน้าเว็บเท่านั้น

 

2. คอนฟิก Elastix trunk

ขั้นแรกคอนฟิก Elastix trunk ให้เรียบร้อยก่อน

 

ใน General Settings

กำหนด Trunk Name: ตามต้องการ ในรูป คือ din-fxo-0

ใน Outgoing Settings

กำหนด Trunk Name: เหมือนใน General Settings 

PEER Details:

host  =  DAG ip address

type  =  peer

insecure  =  no

qualify  =  no

 

ใน Incoming Settings

USER Context: 8000

USER Details:

host  =  dynamic

username  =  8000

secret  =  8000

type  =  freind

insecure  =  no

qualify  =  no

 

ใน Registration ปล่อยว่าง

กำหนด trunk ให้ครบตามต้องการ

din-fxo-0  user context = 8000  username = 8000  secret = 8000

din-fxo-1  user context = 8001  username = 8001  secret = 8001

din-fxo-2  user context = 8002  username = 8002  secret = 8002

din-fxo-3  user context = 8003  username = 8003  secret = 8003

din-fxo-n  user context =8888  username = 8888   secret = 8888

 

3. คอนฟิก DAG1000

ใช้ web browser เปิดไปที่ ip address ของ DAG1000 username / password คือ admin / admin หน้าแรกจะเป็นดังนี้

(default ip address ของ port LAN คือ 192.168.11.1)

 

คลิกไปที่ "Network" ด้านซ้ายมือ กำหนด ip address ให้ WAN port (ตอนใช้งานจริงต้องใช้ WAN port ต่อเข้ากับ

network, LAN port ใช้สำหรับเซ็ตอัพเท่านั้น)

เมื่อคอนฟิก network เรียบร้อยแล้ว เราก็ใช้ web browser เปิดไปที่ ip address ของ WAN port คลิก "SIP Server"

กำหนด Primary SIP Server ซึ่งเป็น Elastix ip address นั่นเอง

คลิก "Port" คอนฟิก port 0 - port 3

Primary display Name / Primary SIP User ID / 

Primary Authenticate ID  =  username ใน Elastix trunk ที่เราคอนฟิกในตอนที่ผ่านมา

Primary Authenticate Password  =  secret ใน Elastix trunk

offhook Auto-Dail คือ ตัวเลขที่หำหนดให้ DAG1000 ส่งไปให้ Elastix เพื่อให้ Elastix match กับ DID ใน Inbound Route

แล้ว Routing call ตามต้องการ

คลิกไปที่ "Advanced" → FXG / FXO คอนฟิกตามรูปข้างล่าง

คลิกไปที่ "Media Parameter" คอนฟิกดังรูป

คอนฟิก Call & Routing

คอนฟิก Port Group ตาม 2 รูปถัดไป

คอนฟิก IP → Tel Routing

คอนฟิก Tel → IP Routing

 

4. สรุป

การโทรเข้าจาก PSTN → DAG1000 → Elastix จะแยก trunk ได้จาก offhook Auto - Dial Number ส่วนการโทรออก

ไม่ว่าจะใช้ trunk din-fxo-0, din-fxo-1,..., din-fxo-n  DAG1000 จะสลับใช้งานสายนอกไปเรื่อย ไม่สามารถกำหนด

สายนอกที่ต้องการได้ ในกรณีที่จะโทรออกโดยกำหนดให้ DAG1000 เลือกสายนอกตามที่กำหนดนั้น จะต้องให้ Elastix เพิ่ม

prefix ให้กับเบอร์ที่โทรออก แล้วให้ DAG1000 ใช้คอนฟิกใน "Manipulation" เพื่อเรียกสายนอกตามต้องการ