ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

 

1. ATA HT-502

ATA HT-502 เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนสัญญานระหว่างโทรศัพท์แบบอนาล็อกและ VoIP - SIP protocal

รองรับโทรศัพท์ได้สองเครื่องพร้อมๆ กัน คุณลักษณะที่เหนือกว่า Linksys PAT2T คือ รองรับ codec

g729 ได้พร้อมๆ กัน 2 channels (PAP2T รองรับ g729 channel เดียว) นอกเหนือจากนั้นยังสนับสนุน

protocol T.30 (ส่ง Fax ผ่าน IP network) ทำให้สามารถส่ง fax ผ่านบริการ TOT netcall ได้

ATA HT-502 มี WAN port สำหรับต่อกับ switch หรือ ADSL modem   มี LAN port สำหรับ

ต่อกับ PC   มี RJ-11 2 ports เพื่อต่อกับเครื่องโทรศัพท์

2. คอนฟิก

ต่อ AC-DC adaptor เข้ากับ ATA HT-502   ต่อสาย LAN จาก PC (notebook) ของเรา เข้ากับ LAN port

ของ ATA HT-502   ATA HT-502 จะจ่าย IP ให้กับ PC   เช็คที่ PC ว่าได้รับ IP อะไร โดยไปที่ DOS prompt

แล้วพิมพ์คอมมานด์   ipconfig

จะเห็นว่าได้ IP 192.168.3.100 มา   ซึ่งโดย default แล้ว IP ของ ATA HT-502 จะอยู่ที่ .1 คือ 192.168.3.1 นั่นเอง

เปิด web browser แล้ว connect ไปที่ http://192.168.3.1 ก็จะได้หน้า Grandstream Device Configuration ดังรูป

ใส่ Password  = admin แล้วคลิก Login 

คลิก tab BASIC SETTINGS เลือก time zone เป็น GMT+7:00

คลิก tab ADVANCED SETTINGS

ถ้ามี NTP Server (Server ที่ใช้กำหนดเวลาในโครงข่าย) เราก็เปลี่ยน NTP Server ภายในของเราเอง

หรือถ้าต้องการเก็บ log ก็สามารถกำหนด Syslog Server ได้

คลิก tab FXS PORT 1 และ FXS PORT 2   เพื่อกำหนด SIP accounts

Primary SIP Server, SIP User ID, Authenticate ID, Authenticate Password และ Name

ในกรณีที่ใช้กับ Asterisk อย่าลืมเลือก Preferred DTMF method เป็น RFC2833

ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้ feature codes ของ Asterisk ได้ 

เท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว