ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

 

1. แนะนำ Sangoma U100 USBFXO

     Sangoma U100 USBFXO เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมโทรศัพท์ตัวใหม่ของ Sangoma

ลักษณะเป็นกล่องเล็กๆ ขนาดประมาณฝ่ามือ สามารถต่อกับสายนอก (TOT, True) ได้

2 เบอร์ ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB port สามารถใช้ในงานทดสอบ หรือใช้งานจริง

ก็ได้ ไม่ต้องเปิดเครื่องเพื่อติดตั้งดังเช่น PCI card ต่างๆ หรือจะใช้กับ notebook, miniITX PC

ที่มีข้อจำกัดเรื่อง PCI slot

2. การติดตั้ง

     ขั้นแรกต้องลง libpri, dahdi, asterisk ให้เรียบร้อยก่อนเสียบสาย USB เชื่อมต่อ

U100 เข้ากับคอมพิวเตอร์ ล็อกอินคอมพิวเตอร์โดยใช้ root

#cd /usr/src

#wget ftp://ftp.sangoma.com/linux/custom/3.6/wanpipe-3.6.0.12.tgz 

(หมายเหตุ version เก่ากว่านี้ไม่ support U100 USBFXO)

#tar zxvf wanpipe-3.6.0.12.tgz

#cd wanpipe-3.6.0.12

#./Setup install

เริ่ม run script ตอบ y

  

ขั้นตอนนี้จะเช็ค dependencies ถ้าไมผ่านให้ออกจากการ setup แล้วติดตั้ง dependencies ก่อน แล้วค่อยเริ่มใหม่

enter ยอมรับค่า default

ต้องเลือก option 2

ระบบคอมไพล์ kernel

ตอบ y

enter

enter ยอมรับ default path

enter

enter

ตอบ y

ตอบ y

เลือก option 1

เลือก option 1

เลือก option 1, 1 ก็ OK ไม่ได้มีผลต่อการใช้งาน

อย่านึกว่าเสร็จ เลือก 1 เพื่อให้ script run ต่อ

เลือก option 1

เลือก option 1, 1 เป็นอันสำเร็จ

ลองเข้า Asterisk console แล้วดู dahdi show channels จะเห็น 2 channels

ถ้ายังไม่เห็น channels ก้ต้องกลับไปว่ากันใหม่ ไม่เช่นนั้ก็ใช้งานไม่ได้

อีกนิด อย่าลืมเช็ค firmware ของ U100 USBFXO ต้องเป็น V=21 ต่ำกว่านี้ใช้ไม่ได้

ดูวิธ๊อัพเกรด firmware ได้ที่ wiki.sangoma.com