ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

X100P (NEW) ดัดแปลงมาจากการ์ด TDM410P มีคุณสมบัติดีกว่า X100P แบบเดิมมาก

Driver ก็ใช้ตัวเดียวกันกับ TDM410P คือ wctdm24xxp การติดตั้งทำได้ ดังนี้

- ติดตั้ง X100P ลงบน PCI sclot ของ PC ดังรูป

 

- เปิด console linux (อาจข้ามขั้นตอนนี้ ถ้าไม่ต้องการดูรายละเอียดจาก linux console) ใช้คำสั่ง lspci

จะเห็นว่าระบบมองเห็นเป็น การ์ด TDM410

- ใช้คำสั่ง dahdi_hardware   จะเห็น driver = wctdm24xxp (เครื่องหมายบวกแสดงว่า load drive ถูกต้องสมบูรณ์)

- ไปที่ web interface ของ Elastix คลิก "Detect New Hardware"  

-จะเห็น FXO1 detected by Asterisk (FXO2,3,4 not detected เพราะไม่มี hardware อยู่จริง)

ถึงขั้นนี้การ์ด X100P (NEW) ก็พร้อมที่จะทำงานแล้ว หลังจากนี้เราสามารถคอนฟิก Elastix DAHDI trunk,

Inbound Routes และ Outbound Routes แล้วครับ

- Have fun with Elastix :)