ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

 

Realtone WSS8-4O เป็น FXO-SIP gateway ขนาด 4 สาย   มีคุณสมบัติไม่ด้อยไปกว่า gateway brand ดังๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง detect caller ID หรือการรับสาย การวางสายทำได้แม่นยำ  

WSS8-4O จะรับ IP จาก network   เมื่อทราบ IP address ที่ WSS8-4O รับมาแล้ว

ให้เปิด browser แล้ว connect ไปที่ IP ของ WSS8-4O

 

Default password = voip

 

IP address assignment สามารถเลือกเป็น Fixed, DHCP หรือ PPPoE   ในที่นี้เราเลือกเป็น Fiexd

 

อย่าลืมเลือก DTMF method เป็น RFC2833

 

 

Registrar server และ Proxy server คือ IP address ของ Elastix server

 

 

Digit map ระบุเลขหมายที่จะให้โทรออก บรรทัดบน คือ เบอร์มือถือ บรรทัดล่าง คือเบอร์บ้าน

 

Routing tableบรรทัดบนระบุให้สายเข้าที่ FXO route ไปที่ Elastix server

บรรทัดล่างระบุ ทุกๆ calls จาก IP (Elastix server) route ไปที่ FXO1 ถึง FXO4 แบบ round robin

 

เมื่อมีสายเข้าที่ FXO1 ถึง FXO4 ให้ส่ง 8989 ไปยัง Elastix server (ด้าน Elastix เราจะ set DID = 8989 เพื่อรับ calls จาก WSS8-4O

 

Set Dial tone, Busy tone, Congestion tone ตามมาตรฐานที่TOT ใช้

ด้าน Elastix จะ setup ดังนี้

สร้าง SIP trunk

 

host = IP address ของ WSS8-4O   Incoming Settings ปล่อยว่าง

 

สร้าง inbound route กำหนด DID = 8989 

เลือก destination (จะให้ calls route ไปไหน) ต้ามต้องการ