1. ก้าวแรก

แม้คุณภาพเสียงจาก X100P จะสู้การ์ด TDM400P/TDM410P/TDM800P etc. ไม่ได้ แต่ด้วยราคา

ที่ไม่สูงนัก X100P จึงเหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ตัวอย่าง X100P จาก Digium ซึ่งซื้อมา 5-6 ปีที่แล้ว

ตอนนี้ยังคงใช้งานได้อยู่

2. ติดตั้ง Asterisk

ติดตั้ง Asterisk กันก่อน ดังนี้

Asterisk + Dahdi บน Ubuntu Server 9.10

Asterisk + Dahdi บน Centos 5.X

Asterisk + Zaptel บน Debian 5.0

3. คอนฟิกไฟล์ /etc/dahdi/system.conf

(/etc/zaptel.conf สำหรับ Asterisk + Zaptel บน Debian 5.0)

 

4. คอนฟิกไฟล์ /etc/asterisk/chan_dahdi.con

(/etc/asterisk/zapata.conf สำหรับ Asterisk + Zaptel บน Debain 5.0)

5. /etc/asterisk/extensions.conf

เบอร์ภายในเริ่มจาก 1000 ถึง 1999 (1XXX)

ยอมให้โทรออกเฉพาะเบอร์ภายนอกที่ขึ้นต้นด้วย 02 และ 08 เท่านั้น

(สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ก็สามารถลองดูเองได้)

โทรจากภายนอกจะ forward call เข้าเบอร์ 1000

6. /etc/sip.conf

หลังจาก edit คอนฟิกไฟล์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ reload Asterisk

Asterisk*CLI>reload

คอนฟิก softphone สองตัว 1000 และ 1001 เชื่อมต่อเข้ากับ Asterisk

เราก็พร้อมจะใช้งานแล้ว