ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

 

Grandstream GXW-4004 และ GXW-4008 เป็น Voip-FXS gateway ขนาด 4 สายใน และ 8 สายใน

ตามลำดับ การคอนฟิกเพื่อใช้งานกับ Asterisk หรือ Elastix ทำตามขั้นตอน ดังนี้

- ต่อสาย LAN จาก notebook หรือ PC เข้ากับ port LAN ของ GXW-4004/4008 set network ของ notebook

หรือ PC ให้รับ ip จาก DHCP server   ดูที่ dos prompt ตามรูปข้างล่างจะเห็นว่าได้รับ ip = 192.168.2.100 และ

gateway = 192.168.2.1 ซึ่งเป็น ip port LAN ของ GXW-4004/4008   

- ใช้ browser บน notebook หรือ PC   connect ไปที่ 192.168.2.1

admin password = admin

- เมื่อ login เข้ามาแล้วจะ set ip address ขา WAN ของ GXW-4004/4008 ตามต้องการ จะให้รับ ip จาก DHCP server

หรือ set เป็น fixed ip address ก็ได้ 

- โดย default ของ GXW-4004/4008 จะไม่ reply การ ping ที่ port WAN และ ไม่ยอมให้ access หน้า web ของอุปกรณ์ที่ port WAN

ถ้าเราต้องเปลี่ยน ให้เลือก "yes" ที่ "Reply to ICMP on WAN port" และ "WAN side HTTP/Telnet access"

- อย่าลืม คลิก "apply" แล้ว "reboot"

- ไปที่ TAB "PROFILE 1" กำหนด Primary SIP Server = ip address ของ Asterisk หรือ Elastix

- Preferred DTMF method = RFC2833

- Edit Dial Plan ตามต้องการ ดูคู่มือ GrandstreamGXW-4004/4008 :)

- สุดท้ายไปที่ TAB "FXS PORTS"

set SIP User ID = 105   (105 คือextension ที่สร้างขึ้นใน Asterisk หรือ Elastix)

Athenticate ID = 105

Password = Secret ของ extension ใน Asterisk หรือ Elastix

Name = 105

เสร็จแล้วอย่าลืม "apply" แล้ว "reboot

- หลังจากอุปกรณ์ reboot แล้ว login เข้าไปอีกครั้ง ดูที่ FXS1 จะเห็นว่า "Registerred" แล้ว port FXS1 พร้อมใช้งาน

ports ที่เหลือก็ทำเหมือน port FXS1 ตามขั้นตอนที่แล้ว