ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

 

1. Grandstream IP Phone BT-200

Grandstream BT-200 เป็น IP Phone รุ่นประหยัด มี 1 SIP account   มี 2 LAN ports

คือ LAN port สำหรับต่อเข้ากับ network   และ PC port เพื่อต่อเข้า PC ดังนั้นจึงไม่ต้องเพิ่ม

outlet ของระบบ LAN   มีฟังก์ชั่นโทรศัพท์อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น speaker phone   พักสาย

โอนสาย   ประชุมสามสาย สนับสนุน codec g729 เพื่อลด bandwidth ของ voice traffic

2. คอนฟิก

ต่อสาย LAN เข้ากับ LAN port ของ IP Phone BT-200   ต่อ AC-DC adapter   IP Phone BT-200 จะ

รับ IP จาก network   เช็ค IP ที่ได้รับ   โดยการกดปุ่ม MENU กดปุ่ม down arrow และ กดปุ่ม  MENU

อีกครั้ง IP Phone จะแสดง IP ที่ได้รับ  ใช้ web browser เรียกไปที่ IP ของ IP Phone BT-200

ใส่ password = admin แล้วคลิก "Login"

คลิก tab BASIC SETTINGS

set Time Zone = GMT+7:00

คลิก tab ADVANCED SETTINGS

ถ้ามี NTP Server ภายใน ก็ให้ set NTP Server

รวมทั้งกำหนด Syslog Server ด้วย ถ้าต้องการเก็บ log ของ IP Phone ลง Syslog Server

คลิก tab ACCOUNT เพื่อ set SIP account

Account Name, SIP Server, SIP User ID, Authenticate ID, Authenticate Password, Name

อย่าลืมเลือก Send DTMF = RFC2833 เมื่อใช้กับ Asterisk PBX

จัดลำดับ codec ที่ต้องการใช้งานตามต้องการ

สุดท้าย หลังจาก reboot IP Phone แล้ว

ล็อกอินอีกครั้ง คลิก tab STATUS

ถ้า IP Phone registered กับ IP PBX หรือ VoIP provider ได้

เราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้ว