ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

AdventGateway GN-06

Key Features

1. สนับสนุน SIP 2.0, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ICMP, ARP, DHCP, NTP/SNTP, TETP protocols
2. สนับสนุน STUN and symmetric RTP for NAT
3. ใช้ 32bit embedded MCU + DSP technology ทำให้คุณภาพเสียงดีกว่า
4. Advanced adaptive jitter buffer control, packet delay and loss concealment 
    technology
5. สนับสนุน G.723, G.729A/B, G.711 (a-law and u-law), G.726 (40K/32K/24K/16K)
6. สนับสนุน voice standard features เช่น Caller ID Display, Call Waiting, Hold, Transfer, 
    in-band and out-of-band DTMF
7. สนับสนุน Silence Suppression, VAD (Voice Activity Detection), CNG (Comfort 
    Noise Generation), Line Echo Cancellation (G.168) and AGC (Automatic Gain
    Control)
8. มี 2 ports คือ 1 FXS และ 1 LAN

gn-06

LAN port จะต่อกับ ADSL Router ไปยังอินเตอร์เน็ต   FXS port ต่อกับเครื่องโทรศัพท์

ตัวอย่างคอนฟิกเพื่อติดต่อกับ VoIP provider (mouthmun.com)

Proxy Server Setup

Proxy: voip.mouthmun.com

User Account Setup

Display Name: 0025255134     (ที่ได้จาก mouthmun.com)

User ID: 0025255134     (ที่ได้จาก mouthmun.com)

Password: xxxxxxxxx     (ที่ได้จาก mouthmun.com)