1. บทนำ

ตอนนี้จะคล้ายกับตอนที่ 2 เพราะ Ubuntu Server ก็มาจาก Debian Linux แต่ใน Ubuntu Server 16.04 LTS

เมื่อติดตั้งจะได้ Asterisk เวอร์ชั่น 13 ซึ่งจะใหม่กว่าใน Debian 8 ซี่งเป็น Asterisk เวอร์ชั่น 11

2. เริ่มติดตั้ง

ติดตั้ง Ubuntu Server

เซ็ตอัพ fixed ip address

#apt-set update

#apt -y install asterisk

เสร็จแล้ว

ลองเข้า console ของ asterisk

#asterisk -rvvv

 

เป็นอันว่าเราติดตั้ง Asterisk บน Ubuntu Server 16.04 LTS เรียบร้อย พร้อมที่จะคอนฟิกให้ระบบทำงานตามต้องการในตอนต่อๆ ไป