1. บทนำ

ในตอนนี้เราจะติดตั้งบน Debian 8 โดยใช้ packages ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะทำได้รวดเร็วกว่าแบบติดตั้งจาก source code

แต่ข้อเสีย คือ เราอาจจะไม่ได้ Asterisk เวอร์ชั่นล่าสุด

2. ต้องมีอะไรบ้าง

PC หรือ server ติดตั้ง Debian 8 และกำหนด Fixed IP address ซึ่งดูได้จาก

ติดตั้ง Debian 8

เซ็ตไอพีบน Debian 8

3. เริ่มติดตั้ง

#apt-get update

#apt -y install asterisk

เสร็จแล้ว

ลองเข้า console ของ asterisk

#asterisk -rvvv

 

เป็นอันว่าเราติดตั้ง Asterisk บน Debian 8 เรียบร้อย พร้อมที่จะคอนฟิกให้ระบบทำงานตามต้องการ